hej neja

Bëhu pjesë e komunitetit më të madh për të rinj dhe përjeto aktivitetet
e ndryshme festive, sportive dhe edukative që organizojmë për ju.


hej pako

Për t’u bërë pjesë e komunitetit hej!, ju duhet të jeni 16 deri në 28 vjeç
dhe të blini numër hej! ne cilindo dyqan të IPKO-së, apo të aktivizoni
pakon në numrin tënd ekzistues, duke dërguar SMS në 50888
me fjalën “hej” për vetëm 3 EUR.

hej 500


hej mini

Aktivizo pakon hej! mini duke dërguar SMS në 50888 me tekst
“hej100” dhe përfito:

hej 100

Këto pako kanë validitet 30 ditë, ndërsa për të kontrolluar gjendjen e tyre thirrni *888#.

 

hej pako

Me hej! Professional ju merrni 500MIN, 500SMS dhe 5GB internet në mobil. Pako ka validitet 30 ditë dhe kushton 5EUR. Për aktivizim të pakos, dergo SMS në 50888 me tekst "hej4". Për kontrollim të gjendjes, thirr *888#.

*Minutat mund t'i shfrytëzoni brenda hej dhe IPKO.

 

hej pako

Aktivizo pakon duke dërguar SMS në 50888 me fjalën “hej pa limit” dhe për vetëm 5 Eur përfito numër të pakufizuar të minutave dhe SMS-ve, plus 1 GB internet 4G.

Kjo pako ka validitet 30 ditë, ndërsa për të kontrolluar gjendjen e saj thirr *888*8#.

 

hej pako

Aktivizo pakon më të re për të rinj duke dërguar SMS në 50888 me fjalën 
“hej3000” dhe për vetëm 3 Eur përfito 3000 njësi të cilat mund t’i përdorni
si t’ju duhen, në MIN, SMS dhe MB.

1 njësi vlen sa 1 SMS/MIN/MB dhe çfarëdo që të shpenzoni
do t’ju zbresin nga totali i 3000 njësive.

Kjo pako ka validitet 30 ditë, ndërsa për të kontrolluar gjendjen e saj thirr *888*1#.

 

hej neja

Nëse i keni shpenzuar SMS, MIN të pakos HEJ! ende pa përfunduar muaji, ju mund të aktivizoni pakot HEJ! EXTRA me 100 SMS apo 100 MIN për komunitetin hej! ose për rrjetin e IPKO-së, për vetëm 0,509 cent.


hej neja

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “min” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 MIN për të komunikuar me shokët në hej!

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “sms” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 SMS për të komunikuar me shokët në hej!


hej neja

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “ipkomin” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 MIN për të biseduar me familjen dhe shoqërinë në rrjetin e IPKO-së.

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “ipkosms” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 SMS për të komunikuar me familjen dhe shoqërinë në rrjetin IPKO-së.


hej neja

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “me krejt” dhe merr 50 MIN kombëtar për vetëm 2 Eur.