Kthehu n’shkollë me telefon t’ri me HEJ!

Paguaj vetëm 99.95€ dhe merr një Samsung Galaxy Trend Lite 2 së bashku me pakon HEJ! vjetore, me të cilën përfitoni nga 500 MIN, SMS dhe MB për çdo muaj me fol me krejt ata që janë HEJ!

Paguaj vetëm 169.95€ dhe merr një Samsung Galaxy Core Prime së bashku me pakon HEJ! vjetore, me të cilën përfitoni nga 500 MIN, SMS dhe MB për çdo muaj me fol me krejt ata që janë HEJ!

Pako Hej!
Për t’u bërë pjesë e komunitetit hej!, ju duhet të jeni 16 deri në 28 vjeç dhe të blini numër hej! ne cilindo dyqan të IPKO-së.

hej pako
hej pakoHej! Fol me krejt!

Hej! Prej sot të gjithë klientët të cilët e kanë paraprakisht të aktivizuar pakon Hej! dhe Hej3000, mund t'i blejnë 50 MIN kombëtarë për të biseduar me të gjithë operatorët tjerë për vetëm 2 Eur.

Aktivizoje super-ofertën duke dërguar SMS ne 50888 me fjalën “me krejt”.