Hej! neja o knej.

Bëhu pjesë e komunitetit më të madh për të rinj dhe përjeto aktivitetet
e ndryshme festive, sportive dhe edukative që organizojmë për ju.


Pako Hej!

Për t’u bërë pjesë e komunitetit hej!, ju duhet të jeni 16 deri në 28 vjeç
dhe të blini numër hej! ne cilindo dyqan të IPKO-së, apo të aktivizoni
pakon në numrin tënd ekzistues, duke dërguar SMS në 50888
me fjalën “hej” për vetëm 3 EUR.

500 min - me fol me krejt ata që kanë HEJ!
500 sms - me ju dërgu atyre që kanë HEJ!
500 mb - 3G/4G internet në telefonin tënd.


Pako Hej! Mini për 1€

Aktivizo pakon hej! mini duke dërguar SMS në 50888 me tekst
“hej100” dhe përfito:

100 min - me fol me krejt ata që kanë HEJ!
100 sms - me ju dërgu atyre që kanë HEJ!
100 mb - 3G/4G internet në telefonin tënd.

Këto pako kanë validitet 30 ditë, ndërsa për të kontrolluar gjendjen e tyre thirrni *888#.

 

Pako Hej! 3000 njësi

Aktivizo pakon më të re për të rinj duke dërguar SMS në 50888 me fjalën 
“hej3000” dhe për vetëm 3 Eur përfito 3000 njësi të cilat mund t’i përdorni
si t’ju duhen, në MIN, SMS dhe MB.

1 njësi vlen sa 1 SMS/MIN/MB dhe çfarëdo që të shpenzoni
do t’ju zbresin nga totali i 3000 njësive.

Kjo pako ka validitet 30 ditë, ndërsa për të kontrolluar gjendjen e saj thirr *888*1#.

 

Për të përdorur këtë aplikacion, duhet të instaloni verzionin e fundit të Adobe Flash Player (minimum 10.0.0).

A e dini se?

Nëse i keni shpenzuar SMS, MIN të pakos HEJ! ende pa përfunduar muaji, ju mund të aktivizoni pakot HEJ! EXTRA me 100 SMS apo 100 MIN për komunitetin hej! ose për rrjetin e IPKO-së, për vetëm 0,509 cent.


Hej! Extra brenda komunitetit hej!

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “min” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 MIN për të komunikuar me shokët në hej! Dërgo SMS në 50888 me fjalën “sms” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 SMS për të komunikuar me shokët në hej!


Hej! EXTRA brenda rrjetit të IPKO-së

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “ipkomin” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 MIN për të biseduar me familjen dhe shoqërinë në rrjetin e IPKO-së.
Dërgo SMS në 50888 me fjalën “ipkosms” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 SMS për të komunikuar me familjen dhe shoqërinë në rrjetin IPKO-së.