Hej! Teen, komuniteti i tinejxherëve të rinj

“Hej Teen” ua mundëson të rinjve nga 12-15 vjeç të bëhen pjesë e komunitetit Hej! duke blerë numrat e tyre Hej në çdo dyqan të IPKO-së.

Për të blerë numër Hej!, të rinjtë e moshës 12-15 vjeçare duhet të shkojnë në dyqanet e IPKO-së bashkë me njërin nga prindërit dhe duhet ta kenë me vete një dokument identifikimi (ekstrakt të lindjes ose pasaportë valide).

Pas blerjes së numrit i cili kushton vetëm 3 Eur, përdoruesit mund ta aktivizojnë pakon Hej! 3000 me të cilën përfitojnë 3000 Njësi të cilat mund t’i përdorin si t’ju duhen, në MIN, SMS dhe MB.

1 njësi vlen sa 1 SMS ose 1 MIN ose 1 MB dhe çfarëdo që të shpenzoni do t’ju zbresin nga totali i 3000 njësive.

Kjo pako ka validitet 30 ditë, ndërsa për të kontrolluar gjendjen e saj thirr *888*1#.

Për t’u njohur me të gjitha ofertat e platformës Hej, vizitojeni këtë LINK