hej! në Pejë

Pejë 

hej! në Pejë

Hej! ka bashkë-organizuar një event muzikor të veçantë vetëm për të rinjët hej! në Pejë, për t’u argëtuar dhe festuar.