Zone Club
Zone Club, Prishtina

Zone Club

Zone Club

Prishtina me 15 Gusht ishte vizituar nga DJ-i zyrtar i Lady Gaga’s, Latin Prince dhe në këtë eveniment të veçantë ne kemi shpërblyer 70 hej! klientë tanë me bileta, të cilët morën pjesë për të dëgjuar tingujt e muzikës së këtij DJ.

Dhënia e biletave ishte vetëm fillimi. Pasi që evenimente të ndryshme të muzikës në hapësira të hapura të klubeve do të vazhdojë, ne do ti sjellim këto më afër për hej! klientët tanë.